इझी-पे : शाळांसाठी लॉगइन

 
लॉगइन करताना व इतर ठिकाणी SSC कोड ऐवजी शाळेचा शालार्थ क्रमांक वापरावा.
 

इझी-पे : कार्यालयासाठी लॉगइन

 
 

शाळांनी प्रथम लॉगइन करण्यासाठी सूचना - 1) शाळेचा अकरा अंकी शालार्थ क्रमांक भरा व टॅब की प्रेस करा, 2) शाळेचा पासवर्ड भरा, 3) लॉगइन बटन क्लिक करा.